Đăng nhập Đăng ký Login Facebook

Hướng dẫn

Hướng dẫn tải trên di động

Hướng dẫn tải chương trình về Iphone

B1:Truy cập http://www.sv388.com

B2:Bấm vào "cài đặt(Install)"

Trở về màn hình và thấy chương trình đang tải

B3:Vào "Cài Đặt"

B4:Bấm vào "Cài đặt chung"

B5:Bấm vào quản lý thiết bị

B6:Bấm vào "97 TECHNOLOGY CO., LTD."

B7:Bấm vào "Tin cậy 97 TECHNOLOGY CO., LTD."

B8:Bấm "Tin cậy"

Cài đặt đã hoàn tất

 

Chúc các bạn thành công !

Mọi thắc mắc xin liên hệ hỗ trợ khách hàng .